[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 53-61 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه رضایت‌شغلی پرستاران و کیفیت عملکرد آنان
محبوبه صفوی، سید مهدی عبدالهی، مریم سلمانی مود، حسین رحیمی، منیژه نصیری زاده#
#عضو هیات علمی مربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده:   (1722 مشاهده)
مقدمه: کاهش رضایت‌شغلی پرستاران موجب عدم انجام صحیح عملکرد پرستاران و در نهایت به اهداف سازمان (بیمارستان‌ها) می‌شود.
هدف: تعیین رابطه رضایت‌شغلی پرستاران و کیفیت عملکرد آنان در بیمارستان‌های شهر بیرجند در سال (1391) بوده است.
مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی (100) پرستار شاغل انجام شد. برای بررسی کیفیت عملکرد پرستاران از پرسشنامه دارای 7حیطه) مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی، تداوم و تبحر، کاربرد دانش مهارت و چگونگی قضاوت، اخلاقیات حرفه‌ای، ارتباطات و مشارکت حرفه‌ای، مدیریت و رهبری، کیفیت مراقبت، خودکنترلی و ارزیابی عملکرد) استفاده شدکه پایایی آن با روش باز آزمایی (0/86) بود. این پرسشنامه توسط (31) سرپرستار برای پرستاران تکمیل شده است. همچنین از پرسشنامه رضایت‌شغلی پرستاران دارای (35) سؤال در (8 )حیطه (رضایت از شرایط کار، امنیت شغلی، رضایت از حقوق و مزایا، ارتباط با همکاران، نظارت و سرپرستی، شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت، موقعیت شغلی و ارتباط شغلی با زندگی شخصی) استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با (88/0) بود. داده‌ها با استفاده ازروش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آنالیز واریانس یک طرفه) توسط نرم‌افزار SPSS و یرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: (75%) پرستاران به میزان متوسطی رضایت‌شغلی داشتند و (60%) آنها از دیدگاه سرپرستاران نمره ارزشیابی خوبی در کیفیت عملکرد کسب نمودند. ضریب همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین رضایت‌شغلی و کیفیت عملکرد پرستاران برقرار است (0/03=P). بین رضایت‌شغلی با عملکرد پرستاران و مؤلفه‌های مسؤولیت‌پذیری، تداوم در تبحر، کاربرد دانش و مهارت، اخلاقیات حرفه‌ای و کیفیت مراقبت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌‌گیری: به مدیران پرستاری پیشنهاد می‌شود که برای ارتقاء عملکرد پرستاری به جنبه‌های دیگر آن از جمله ارتباطات و مشارکت حرفه‌ای، مدیریت و رهبری، خودکنترلی و ارزیابی عملکرد و ارایه بازخورد به پرستاران توجه بیشتری کنند.
 
واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، کیفیت عملکرد، پرستار
متن کامل [PDF 430 kb]   (1102 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۴
فهرست منابع
1. GhamariZare Z AM, Vanaki Z, Hajizadeh A. Effect of evaluation process on nurses' job satisfaction and patient satisfaction. Journal of Nursing Iran.2009;62(22):8-2.[ persian].
2. Jalali A. Introduction to health system. Kermanshah: Kavoshgaran publication. 2009;1.[persian].
3. Ravani pour M, Vanaki Z, Afsar l, Azemian A. The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors' experiences. Evidence Based Care. 2014;4(1):27-40. .[ persian].
4. Salsali m. General Nursing Care and Care Standards. Farsi Book. Tehran: Mehraush, 2000.[ persian].
5. Salmani Mud M, Memarian R, Vanaki Z. Effect of implementation staff development program based on evidences for supervisors on nurses, practice. Quarterly Journal of Nersing Management. 2012;1(3):9-18. .[ persian].
6. Attafar A, Esteki R, Iravani A. Quality of nursing services (contemporary level of reality and level of expectation) from nurses' viewpoint on the basis of SERVQUAL Model in Al-Zahra Hospital in Isfahan (2010) Mod Care J. 2012;9:72=9.
7. Jolaei S.Bakhshandeh B.Moallemi H & et.al. Code of Medical Ethics in Iran. Journal of medical ethics and history. 2010.3 (2); 45-53.[ persian].
8. Kabiri F. Examine how nurses communicate with patients in cardiac wards in hospitals, Ministry of Health and Medical Education, Tehran Persian date Bahman 1997. Journal Nursing and Midwifery 1999; (15-16): 65-71.[ persian].
9. Pejhmankhah S, Farajzadeh Z, Nakhae M, Saadatjoo SA, Kianfar S. Effective factors in communication with patients and barriers from nurses' perspective Val-e-Asr hospital- Birjand. Modern Care Journal. 2009;5(1):46-51.[ persian].
10. Ghorbani A, Etemadi R, Jafari N. Study the responsibility of nurses professional ethics and human, the recovery rate of patients. Military Caring Sciences. 2014;1(1):57-62. .[ persian]. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.1.57]
11. Kazemiyan. A, Noriyan. K, Parvin. N. Survey the relationship between job satisfaction and job performance of nurses in ‎ChaharMahal Bakhtiari. Journal of Nursing and Midwifery in Gilan. 2005;15(54):39-44. .[ persian].
12. MirzaBeigi G SS, Sanjari M, Shirazi F, Heidari S, Maleki S. Iranian nurses' job satisfaction. Life journal. 2009;15(1):49-59 .[ persian].
13. Takase M, Maude P, Manias E. Nurses' job dissatisfaction and turnover intention: Methodological myths and an alternative approach. Nursing & health sciences. 2005;7(3):209-17. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2005.00232.x]
14. Ishaq HM, Iqbal MZ, Zaheer A. Effectiveness of performance appraisal: Its outcomes and detriments in Pakistani Organizations. European journal of social sciences. 2009;10(3):479-85.
15. Bjørk IT, Samdal GB, Hansen BS, Tørstad S, Hamilton GA. Job satisfaction in a Norwegian population of nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2007;44(5):747-57. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.01.002]
16. Mirfarhadi N, Moosavi S, Tabari R, Kazemnejad E. Predictive factors of job satisfaction among nurses in therapeutic-educational centers of Guilan University of Medical Science. Journal Neyshabur University Medical Sciences. 2014;2(4):27-35. .[ persian].
17. Kovner C, Brewer C, Wu YW, Cheng Y, Suzuki M. Factors associated with work satisfaction of registered nurses. Journal of Nursing Scholarship. 2006;38(1):71-9. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2006.00080.x]
18. Daehlen M. Job satisfaction and job values among beginning nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2008;45(12):1789-99. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.06.005]
19. Hosseine MM. Fundamental Nursing Mnagement. Tehran:Boshra. 2014. .[ persian].
20. Yaktin US, Azoury NB-R, Doumit MA. Personal characteristics and job satisfaction among nurses in Lebanon. Journal of Nursing Administration. 2003;33(7/8):384-90. [DOI:10.1097/00005110-200307000-00006]
21. Amos MA, Hu J, Herrick CA. The impact of team building on communication and job satisfaction of nursing staff. Journal for Nurses in Professional Development. 2005;21(1):10-6. [DOI:10.1097/00124645-200501000-00003]
22. Goodell TT, Coding HVE. Outcomes of nurses' job satisfaction. Journal of Nursing Administration. 1994;24(11):36-41. [DOI:10.1097/00005110-199411000-00009]
23. Shahbazi L, Salimi T. Job satisfaction of nurses in hospitals in the provinces of Yazd. Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd. 2012;10(3):70. .[ persian].
24. Ahmadi A MH, Yousefali M. Structural relation between job satisfaction and citizenship behavior in nursing organization of Ghazvin and Isfahan educational hospitals. Journal of Ghazvin medical science university. 2012;16(2):72-80. .[ persian].
25. Hughes R, Ginnett R, Curphy G. Leadership: Enhancing the lessons of experience Boston: Richard D. Irwin. Inc.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safavi M, Abdollahi S M, Salmani mood M, Rahimh H, Nasirizade# M. Relationship between nurses’ quality performance and their job satisfaction. مدیریت پرستاری. 2017; 6 (1) :53-61
URL: http://ijnv.ir/article-1-475-fa.html

صفوی محبوبه، عبدالهی سید مهدی، سلمانی مود مریم، رحیمی حسین، نصیری زاده# منیژه. بررسی رابطه رضایت‌شغلی پرستاران و کیفیت عملکرد آنان. فصلنامه مديريت پرستاري. 1396; 6 (1) :53-61

URL: http://ijnv.ir/article-1-475-fa.htmlدوره 6، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855