:: دوره 4، شماره 1 - ( بهار1394 1394 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ممیزی بالینی "فرایند بهداشت دست "پرستاران
جعفر صادق تبریزی، یگانه پرتوی
کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده:   (5026 مشاهده)

مقدمه: شیوع عفونت در اثر رعایت نامناسب بهداشت دست منجر به افزایش مرگ و میرو هزینه ها خواهد شد. رعایت بهداشت دست به صورت اثربخش می تواند عفونت های مراقبت های بهداشتی را کاهش دهد. ممیزی بالینی که به عنوان یکی از روش های ارتقای کیفیت خدمات می تواند تاثیر بالقوه زیادی در این زمینه داشته باشد. هدف:مطالعه با هدف ارزشیابی فرایند رعایت بهداشت دست پرستاران به روش ممیزی بالینی انجام گرفته است روش: مطالعه حاضر از نوع مداخله ای(قبل و بعد ) به روش ممیزی بالینی در بخش های جراحی و داخلی یکی از بیمارستان های خصوصی منتخب شهر تبریز در سال 92_93 به مدت 9 ماه انجام گرفته است. نمونه ها پرستاران در تمامی شیفت های کاری بودند. تیمی از کارشناس کنترل عفونت، سوپروایزرآموزشی، کارشناس حاکمیت بالینی، کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فرایند ممیزی را انجام دادند. روش ممیزی بالینی با طی 6 مرحله : تعیین موضوع ممیزی ، استخراج معیارها و استانداردها برای موضوع انتخاب شده ،شناسایی وضعیت موجود فرایند انتخاب شده ، مقایسه نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود با استانداردها ،(قبل ممیزی)، ارایه راهکارهای اصلاحی جهت رفع شکاف استانداردها و عملکرد واقعی ودر آخر ممیزی مجدد جهت اطمینان از استمرار و موثر بودن ارتقا، (بعد ممیزی) انجام شد. ابزار مطالعه چک لیست پایش عملکرد و مشاهده شستن دست بوده که با استفاده از دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید. با نسبت روایی (CVR) 85/. و شاخص روایی محتوایی (CVI) 8/. و با آلفا کرونباخ 75/. (پایایی) چک لیست تایید گردید. تمایش داده ها در نرم افزارExcel انجام شد. یافته : تعداد کل موقعیت های شستن دست قبل از مداخله (126 ) مموقعیت بوده که با اجرای مداخلات، به ( 168 ) موقعیت افزایش یافته است. نتایج حاصل از ممیزی بالینی فرایند فوق نشان می دهد که میزان کلی مطابقت با استاندارد بهداشت دست قبل از مداخله (1/71 %) بوده که بعد از اجرای مداخلات به (59/73%) ارتقا یافته است. نتیجه گیری: فرایند ممیزی بالینی نقش مهمی در بهبود اسناتداردها بهداشت دست دارد و ایجاد تیم از کلیه پرسنل در گیر در فرایند اجرای آن را تسهیل میکند.

واژه‌های کلیدی: بهداشت دست، پرستار، فرایند ممیزی بالینی
متن کامل [PDF 836 kb]   (5180 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۵/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 1 - ( بهار1394 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها