:: دوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 و 4 صفحات 80-91 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه میزان تاب‌آوری‌، اهمال‌کاری‌، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش‌های روانپزشکی و غیر روانپزشکی
آقای کیانوش عزیزی، حمزه احمدیان# ، علیرضا ناظمی
استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده:   (801 مشاهده)
مقدمه:پرستاران شاغل در بخش‌های روانپزشکی به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار و بیماران ممکن است بیشتر در معرض فرسودگی شغلی و به خطر افتادن سلامت عمومی قرار گیرند. اما این موضوع حائز اهمیت است که تنها پرستاران بخش روانپزشکی در معرض این خطر قرار دارند یا خیر؟
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تاب‌آوری‌، اهمال‌کاری‌، استرس و فرسودگی شغلی و رابطه بین آنها در پرستاران بخش‌های روانپزشکی و غیر روانپزشکی است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر علّی - مقایسه‌ای از نوع پس رویدادی می‌باشد. از میان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر سنندج در سال 1394 از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس 101 نفر از پرستاران (48 نفری در بخش‌های روانپزشکی و 53 نفری در بخش‌های غیر روانپزشکی) انتخاب شدند. چهار پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2002)، استرس شغلی‌گری و اندرسون (1981)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1993) و پرسشنامه اهمال‌کاری لی (1986) برای جمع‌آوری داد‌ه‌ها استفاده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه مانوا (تحلیل واریانس چند متغیره) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین پرستاران بخش‌های روانپزشکی و غیر روانپزشکی از نظر میزان استرس شغلی و فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد (0/05≥P)؛ اما از نظر تاب‌آوری و اهمال‌کاری شغلی تفاوت معناداری یافت نشد‌. محاسبه ضریب همبستگی ارتباط مستقیم هرکدام از متغیرهای استرس شغلی(0/45)، اهمال‌کاری (0/32) و فرسودگی شغلی (0/21) را با متغیر تاب‌آوری نشان داد. همچنین مجذور همبستگی چندگانه‌ی متغیر تاب‌آوری برابر (0/73) بود. به عبارت دیگر؛ متغیرهای استرس شغلی، اهمال‌کاری و فرسودگی شغلی روی‌هم 73% از تغییرات متغیر تاب‌آوری را تبیین می‌کنند.
نتیجه‌‌گیری: به منظور افزایش تاب‌آوری پرستاران دانش افزایی آنان در زمینه استرس و فرسودگی شغلی، تهیه طرح‌های آموزشی شامل انعطاف‌پذیری، خستگی‌ناپذیری، خودشناسی و نوع‌دوستی که از مؤلفه‌های تاب‌آوری است، در تمامی بخش‌ها و مدیران پرستاری ضروری است.
 
واژه‌های کلیدی: اهمال‌کاری شغلی‌، استرس شغلی‌، روان‌پرستاران، تاب‌آوری شغلی‌، فرسودگی شغلی‌
متن کامل [PDF 841 kb]   (395 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها