:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط پرستاران
نوری کعب عمیر# ، منتهی موسوی، سوسن موسوی، عبدالزهرا نعامی
دانشجوی دکترای روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (214 مشاهده)
مقدمه: رعایت اخلاق حرفه‌ای جزء ماهیت ذاتی حرفه‌ی پرستاری است و رسالت حرفه‌ی پرستاری، ارائه‌ی خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی در بالاترین استاندارد جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه است. از این رو، لازم است که عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای پرستاران مورد بررسی قرار گیرند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط پرستاران بوده  است. این عوامل شامل پاداش رفتارهای اخلاقی، تنبیه رفتارهای غیراخلاقی، رفتار اخلاقی همکاران و  درستی رفتارهای اخلاقی سرپرستاران بوده است.
مواد و روش‌ها:پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پرستاران بیمارستان‌های امام خمینی و آیت‌الله کرمی شهر اهواز در سال 1395 بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 196 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای پرستاران جهان‌پور و همکاران (2014) و عوامل درون سازمانی یون هان  و همکاران(2013)، با چهار بعد؛ پاداش دادن به رفتارهای اخلاقی، تنبیه کردن رفتارهای غیراخلاقی، رفتارهای اخلاقی همکاران و درستی رفتارهای اخلاقی) بوده است. که از پایایی مطلوبی برخوردار بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم‌افزار SPSS22 استفاده شد. شاخص‌های مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها شامل R، R2، F و β بوده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که پاداش دادن رفتارهای اخلاقی (β=0/56, p=0/001) رفتار اخلاقی همکاران (β=0/55, p=0/001) و درستی رفتارهای اخلاقی سرپرستاران (β=0/35, p=0/001) با اخلاق حرفه‌ای پرستاران رابطه‌ی معناداری دارند. تنبیه کردن رفتارهای غیراخلاقی با اخلاق حرفه‌ای پرستاران رابطه‌ی معناداری نداشت (β=-0/03, p=0/776) .
نتیجه‌‌گیری: در راستای یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد که مدیران پرستاری در تمامی رده‌ها با تشویق نمودن رفتارهای اخلاقی پرستاران و ارایه رفتارهای اخلاقی توسط خود شأن (به‌عنوان الگوی نقش) میزان بروز این رفتارها را در پرستاران افزایش دهند.
واژه‌های کلیدی: پرستاران، اخلاق حرفه‌ای، عوامل درون سازمانی
متن کامل [PDF 259 kb]   (31 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۸


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها