:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 29-40 برگشت به فهرست نسخه ها
دیدگاه مدیران پرستاری در خصوص نقش کاردانشجویی در صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار
هومان منوچهری، الهام ایمانی ، فروزان آتش زاده شوریده، حمید علوی مجد
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
چکیده:   (44 مشاهده)
مقدمه: کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان ها و تمایل زیاد دانشجویان پرستاری جهت اشتغال به کاردانشجویی مسائل مختلفی به همراه داشته و مدیران پرستاری با چالش های مربوط به کاردانشجویی مواجهند. 
هدف: از آنجا که عوامل زیادی بر صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار موثر می باشند، این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه مدیران پرستاری از نقش کاردانشجویی در صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار طراحی گردیده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی 35 نفر از سرپرستاران، سوپروایزرها و مترون های شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شرکت نمودند. از مصاحبه عمیق، چهره به چهره و نیمه ساختار یافته فردی به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید و در اسرع وقت، متن مصاحبه ها کلمه به کلمه برروی کاغذ نوشته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی  الو و کینگاز استفاده شد.
یافته ها: پس از کد بندی کلیه مصاحبه ها، 1250 کد اولیه ایجاد شد که در نهایت، تعداد کدها به 850 کد تقلیل یافت و در 18 زیر طبقه،  6 طبقه و 3 مضمون با عناوین نقش وظیفه پروری (با طبقات توسعه عملکرد و پیشرفت حرفه ای)، نقش شخصیت پروری (با طبقات خودسازی و تسهیل ارتباط با دیگران) و نقش دانش پروری (با طبقات فراگیری دانش و ارائه دهندگی دانش) قرار داده شدند.
نتیجه گیری: از نظر مدیران پرستاری تجربه کار دانشجویی باعث می شود پرستاران تازه فارغ التحصیل در ارائه مراقبت های پرستاری شایستگی بیشتری داشته باشند و نقش های متعددی در آنها پرورش یابد. بنابراین، لازم است ماهیت این کار و نقش آن بر صلاحیت پرستاران آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: صلاحیت بالینی، پرستار تازه کار، مدیران پرستاری، مطالعه کیفی، کار دانشجویی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها