:: دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه‌ای مدیران پرستاری
ندا گرامی نژاد، مجتبی غلامی، شهناز طبیعی، ایوب اکبری، مهدی حسینی
چکیده:   (97 مشاهده)
مقدمه: رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات، ویژگی های خاصی را می­طلبد. از جمله این خصایص می توان به هوش هیجانی اشاره کرد که جهت افزایش صلاحیت مدیران پرستاری باید شناسایی و در صورت نیاز به آن­ها آموخته شود.  
هدف: این پژوهش با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران انجام شد.
مواد و روش‌ها: : این مطالعه­ی توصیفی- مقطعی بر روی 105 نفر از  مدیران پرستاری به روش سرشماری در بیمارستان‌های آموزشی استان خراسان جنوبی در سال 1395 انجام شد. داده­ها از طریق پرسشنامه­ اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه صلاحیت مدیران و پرسشنامه هوش هیجانی جمع‌آوری گردید. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفاکرونباخ (84/0) و روایی محتوا آن به تائید کارشناسان رسیده است. تجزیه و تحلیل داده­ها به‌وسیله نرم­افزار  SPSS 16و با استفاده از روش­های آماری توصیفی و تحلیلی (آزمون­های تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین نمره هوش هیجانی در مدیران پرستاری (94/ 17± 115/25) بود که نشان دهنده این است که بیشتر شرکت کنندگان به لحاظ هوش هیجانی در سطح خوبی قرار دارند و میانگین نمره صلاحیت (46/84±280/10) برآورد شد که به لحاظ صلاحیت حرفه­ای، مدیران پرستاری در سطح متوسط قرار دارند. بین نمره هوش هیجانی شرکت کنندگان در پژوهش با صلاحیت آنان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (0/001>p).
نتیجه گیری: در راستای یافته­ها، سیاست گذاران سیستم بهداشتی درمانی می­توانند با توجه به تاثیر مثبت هوش هیجانی بر صلاحیت حرفه­ای مدیران، با آموزش در جهت ارتقاء سطح هوش هیجانی مدیران پرستاری گام بردارند تا بتوان صلاحیت حرفه­ای آنان را افزایش و درنهایت به بهبود خدمات جامعه پرستاری کمک کرد.
 
واژه‌های کلیدی: صلاحیت حرفه ای، هوش هیجانی، مدیران پرستاری، پرستار
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها