:: دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 60-52 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین تعارض کار و خانواده و تاب آوری با خود شفقت ورزی پرستاران
علیرضا موسوی* ، جمال الدین الوانی2
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی_بخش مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد، فارس، ایران ، alimosavi1396468@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، فارس، ایران
چکیده:   (3798 مشاهده)
مقدمه: خود شفقت ورزی، به معنای متأثر شدن از رنج خود و پذیرش آن، تمایل به تسکین رنج خود و رفتار مهربانانه با خود است. در خود شفقت ورزی، به جای فکر کردن در مورد خودتان، باید بدانید که با خود چگونه باشید و چطور با خود رفتار کنید؛ به ویژه هنگام مواجه شدن با سختی ها و شکست ها.
روش کار: این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1398 انجام شده است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان های خصوصی شیراز و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 143 نفر محاسبه شده است. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش جمعا 18 سؤال پرسشنامه محقق ساخته مطرح شد که 6 سؤال مربوط به متغیر تعارض کار و خانواده، 7 سؤال تاب آوری و 5 سؤال خود شفقت ورزی بود که روایی و پایایی آن تأیید شده است؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شبکه‌های عصبی مصنوعی و آزمون اسپیرمن استفاده شده است.
یافته ها: میانگین نمرات ارزیابی پرستاران از متغیر تعارض کار و خانواده 56/4 از 5 با انحراف معیار 1986/1، تاب آوری 38/4 با انحراف معیار 2032/1 و خود شفقت ورزی 73/4 با انحراف معیار 0967/1 می‌باشد که متغیر خود شفقت ورزی بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است. طبق آنالیز شبکه عصبی اهمیت وزنی تاثیرگذاری متغیرهای مستقل تعارض کار و خانواده و تاب آوری بر متغیر وابسته خود شفقت ورزی به ترتیب 31% و 69% می باشد.
نتیجه گیری: تعارض کار و خانواده و تاب آوری هردو برخود شفقت ورزی تاثیر مثبتی دارند . افزایش خود شفقت ورزی میتواند تسهیل کننده ی خوبی در تحمل استرسها ، تعارضات و فشارهای روزمره باشد و به عنوان یک عامل مثبت و مؤثر برای افزایش کارایی و بهره وری محسوب شود.
واژه‌های کلیدی: تعارض کار و خانواده، تاب آوری، خود شفقت ورزی، شبکه عصبی مصنوعی
متن کامل [PDF 255 kb]   (1519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/1 | پذیرش: 1399/1/18 | انتشار: 1398/8/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها