فصلنامه مدیریت پرستاری- اخبار نشریه
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه‌ی مشترک گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
مقالات فصلنامه‌ در سایت‌های Google Scholar، ISC، Magiran، Iranmedex، SID نمایه می‌گردد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.43.24.fa
برگشت به اصل مطلب