فصلنامه مدیریت پرستاری- اطلاعات تماس
تماس با دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تلفن‌های تماس دفتر مجله: 88934560 (021)

42949 داخلی 206

تلفن مدیر داخلی فصلنامه: 09210064125

ایمیل: info@ijnv.ir
Tofighi.S@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب