فصلنامه مدیریت پرستاری- تازه‌های کتاب
انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | 

 

مراقبت‌های پرستاری در سل

AWT IMAGE

پیشگیری ودرمان اعتیاد و نقش پرستاری

AWT IMAGE

خاطرات پرستاری جلد 1

AWT IMAGE

خاطرات پرستاری جلد 2

AWT IMAGE

منشور حقوق بیمار

AWT IMAGE

تحقیق در پرستاری و پیراپزشکی

AWT IMAGE

استاندارد حرفه‌ای پرستاری

AWT IMAGE

سرطان پستان

AWT IMAGE

جهت تهیه کتاب می‌توانید با شماره تلفن 88935857 داخلی 111 تماس حاصل فرمایید. 

همچنین می‌توانید به صورت الکترونیکی از فروشگاه دیجیتال به آدرس زیر خریداری نمایید.

http://eshop.parastari.org/login.aspx

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.65.27.fa
برگشت به اصل مطلب