فصلنامه مدیریت پرستاری- فرم اشتراک و خرید مقالات
درخواست اشتراک و خرید مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

خرید مقالات

- مبلغ دریافتی بابت هر نسخه چاپی فصلنامه 150000 ریال می‌باشد که به نشانی پستی شما با پست پیشتاز ارسال خواهد شد.

مبلغ واریزی را به صورت الکترونیکی یا از کار ت‌های شتاب به حساب 7264 7002 3377 6104 بانک ملت و به نام سازمان نظام پرستاری کشور واریز نمایید.

 *** توجه

لطفا مشخصات زیر را به یکی از پست‌های الکترونیکی infoijnv.ir یا Radfard.tums.ac.irgmail.com وارد نمایید تا بعد از 24 ساعت مقاله درخواستی خدمتتان ارسال شود.

نام:                                          نام خانوادگی:

شماره تلفن همراه:                                               پست الکترونیک:

عنوان کامل مقاله:

دوره فصلنامه:                       شماره فصلنامه:                       شماره صفحه مقاله:

مبلغ واریزی:                    ریال                          تاریخ واریز:                                شماره فیش (تراکنش):

جهت اطلاع بیشتر و راهنمایی می‌توانید با شماره تلفن دفتر فصلنامه تماس حاصل نمایید.

88935857 داخلی 204

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.69.28.fa
برگشت به اصل مطلب