:: دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 10-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط شاخص رفتارهای مراقبتی پرستاران با رضایت مندی بیماران در بیمارستان های دولتی شهرستان کاشان
آزاده صفا*، فاطمه رعیت2، زهرا اربابی2، محمدرضا عابدزاده2، محمدصادق غلامی2
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، azade.fazel@yahoo.com
2- بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
چکیده:   (1748 مشاهده)
مقدمه: رضایت بیمار از مراقبت های پرستاری معیاری برای بررسی کیفیت این مراقبت ها است. با شناخت نقایص مراقبتی پرستاران می توان آنها را برطرف کرده و رضایت مندی بیمار را افزایش داد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شاخص رفتارهای مراقبتی پرستاران با رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به بیمارستاهای دولتی کاشان در سال 1399 انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 400 بیمار بستری در بیمارستان های دولتی شهر کاشان (1399) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیگ، رضایت بیمار (PSI) و شاخص رفتارهای مراقبتی (CBI) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس، و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران 77/20 سال بود. از بین بیماران شرکت کننده در مطالعه 5/43 درصد زن و 5/56 درصد مرد بودند. اکثریت بیماران رضایت مندی خوبی (3/89) را گزارش کردند. میانگین نمره بیماران از پرسشنامه شاخص رفتارهای مراقبتی24/34±50/226 بود. بیشترین میزان نمره کسب شده از گویه دانش و مهارت حرفه ای و کمترین میزان در گویه قایل شدن احترام برای دیگری بود. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین نمره رضایت مندی بیماران با نمره شاخص رفتارهای مراقبتی پرستاران همبستگی مثبت و معناداری مشاهد شد که در حد بالا بود (71/0r= ,001/0P=).
نتیجه گیری: علیرقم رضایت مندی اکثریت بیماران از رفتارهای مراقبتی پرستاران، کماکان نیاز به افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری در زمینه مسائل اخلاقی چون احترام به بیمار و ارتباط موثر با بیمار احساس می شود. مدیران پرستاری با نظارت و حمایت پرستاران می توانند آنها را در این مهم یاری کنند.
واژه‌های کلیدی: رضایت مندی، شاخص رفتارهای مراقبتی، پرستار، بیمار
متن کامل [PDF 223 kb]   (472 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/1/14 | پذیرش: 1400/7/26 | انتشار: 1400/8/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها