فصلنامه مدیریت پرستاری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه مدیریت پرستاری

Quarterly Journal of Nursing Management

فصلنامه‌ی مشترک سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

 

هدف : اتخاذ رویکردهای مدیریت و رهبری در پرستاری ازجنبه‌های ویژه این حرفه محسوب شده و توجه خاص به آن در حوزه های مختلف حرفه‌ای می‌تواند در توسعه و ارتقاء نقش‌های پرستار بسیار مهم باشد. بهسازی نقش مدیریت و رهبری برای مدیران پرستاری در تمام سطوح مدیریت‌های اجرایی در سازمان‌های بهداشتی – درمانی (اعم از محیط‌های بالینی و بهداشتی) و آموزشی در جامعه می‌تواند علاوه بر ارتقاء عملکردهای مدیریتی آنان در تصمیم گیری‌های اثربخش، در نهایت هم به بهبود کیفیت مراقبت پرستاری و سلامت جامعه بی‌انجامد. 

انتشار فصلی مجله " مدیریت پرستاری"در راستای این هدف، اطلاعات اساسی و کاربردی را برای مدیران پرستاری، پرستاران بالینی و آموزشی فراهم می‌آورد. مقالات علمی - پژوهشی آن می‌توانند علاوه بر ارایه راهنمای عملکردی در حل مشکلات بالینی و مدیریت منابع انسانی در پرستاری، به شناخت بیشتری در نحوه کاربست اصول و مفاهیم مدیریت و رهبری در پرستاری منجر شود. امید است در سایه همکاری مدیران پرستاری و اساتید پرستاری با این فصلنامه در بررسی و پژوهش موضوعات مختلفی چون؛ برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، مفاهیم سازماندهی ، ارتباطات (سازمان، بین فردی و حرفه‌ای)، هدایت، انگیزش‌دهی، رهبری، نظارت بالینی، ارزشیابی عملکرد پرستاران و مدیران، اخلاق در مدیریت پرستاری، قوانین و مقررات حرفه‌ای، مدیریت مراقبت (حسابرسی و کنترل کیفیت مراقبت، بهره‌وری نیروی انسانی،ثبت گزارشات پرستاری و...) و مدیریت آموزش در پرستاری از جمله آموزش‌های ضمن خدمت پرستاران و مدیران و سایر موضوعات مرتبط، نیل به اهداف مجله تسهیل و تسریع گردد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب