[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 3 - ( 9-1391 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 65-74 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر اجرای برنامه بهسازی سرپرستاران براساس نقشه مفهومی بر سبک رهبری و اثربخشی آنان از دیدگاه خود و پرسنل پرستاری
پرستو اوجیان، زهره ونکی، ابراهیم حاجی‌زاده، اکرم پرنده، حمید شریف نیا
دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (14968 مشاهده)

مقدمه: برنامه‌های بهسازی مدیران از الویت‌های دستیابی به موفقیت سازمان است. ایجاد محیط بالینی مطلوب برای استفاده از توانمندی‌های پرستاران و شناسایی استعدادهای نهفته آنان نیازمند ایفای مهارت رهبری کارآمد سرپرستان است.

هدف: بررسی تأثیر اجرای برنامه بهسازی سر پرستاران بر اساس نقشه مفهومی بر سبک رهبری و اثریخشی آن از دیدگاه خود و پرسنل پرستاری است.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع خود شاهد شده است که در یکی از بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهر تهران با انتخاب تصادفی انجام شد. نمونه‌ها شامل 25 نفر سرپرستار و120 پرستار بود که به صورت تمام شماری انتخاب و در دو مرحله قبل از مداخله (آموزش به روش نقشه مفهومی) و یک ماه پس از انجام مداخله، اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه سبک رهبری پرستاران از دیدگاه سرپرستاران و پرسنل پرستاری و بر اساس مدل سه بعدی هرسی- بلانچارد بود که ضریب پایایی آن در سرپرستاران 94/0 و در پرسنل پرستاری 0/95 به دست آمد و طراحی و اثر بخشی هرکدام از سبک‌های انتخاب شده در صورت تناسب با موقعیت، بر اساس پرسشنامه امتیازبندی گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و با ارائه آمار توصیفی و آزمون‌های کای دو، ویلکاکسون انجام گرفت.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که سرپرستاران در مرحله قبل از مداخله، سبک رهبری خود را استدلالی (سبک غالب 37%) و دستوری (سبک حمایتی 32%) معرفی کرده‌اند. اما بعد از مداخله، 42% سبک رهبری خود را استدلالی (سبک غالب) و 26% سبک حمایتی خودشان را به مشارکتی تغییر داده بودند. همچنین از دیدگاه پرسنل پرستاری، قبل از مداخله، پرستاران سبک رهبری سرپرستاران خود را استدلالی (سبک غالب 37%) و دستوری (سبک حمایتی 36/5%) و بعد از مداخله 42% استدلالی (سبک غالب) و 32/5% مشارکتی (سبک حمایتی) بیان کردندو آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت معناداری را  قبل و بعد مداخله نشان داد (P<0.001). میزان اثر بخشی رفتار رهبری مدیران قبل از مداخله در حد کم و بعد از مداخله در حد متوسط به دست آمد. همان آزمون آماری تفاوت معناداری در خصوص میزان اثر بخشی رفتار رهبری سرپرستاران قبل و بعد از مداخله نشان داد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: با توجه به اثر بخشی استفاده از روش نقشه کشی مفهومی در بهسازی سبک رهبری سرپرستاران، بکارگیری این روش برای آموزش و بهسازی مدیران توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: نقشه کشی مفهومی، سرپرستاران، سبک های رهبری، بهسازی مدیر
متن کامل [PDF 611 kb]   (1556 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۱/۷/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴
فهرست منابع
1. Sloman M. A handbook for training strategy. Gower Publishing Company; 1999.
2. Marriner Tomey A. Guide to nursing management. 6th ed. New York: Mosby Company. St. Louise. 2000.
3. Hersey P, Blanchard KH. Management of organizational behavior. [Gh, Kabiri. trans.]. 1 stEd. Tehran: Jahad
4. Morrison RS, Jones L, Fuller B. The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. Journal of Nursing Administration.1997; 27(5): 27-34. [DOI:10.1097/00005110-199705000-00007]
5. Acree CM.The relationship between nursing leadership practices and hospital nursing retention. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2006; 6(1):34-40. [DOI:10.1053/j.nainr.2006.02.001]
6. Harvey D. Human resource management practice. NewJersy: Hall International. 1995.
7. Drach-Zahavy A, Dagan E. From caring to managing and beyond: an examination of the head nurse's role. Journal of Advanced Nursing. 2002; 38(1): 19-28. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02142.x]
8. Heshmati Nabavi F, Memarian R, Vanaki Z. Clinical supervision system: A method for improving educational performance of nursing personnel. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 7(2): 257-266. [Persian].
9. Zaeimipour Kermanshahi M. The effect of"training-Group" technique in nursing management development on nurse managers' leadership styles and the nursing staff empowerment. [MSc Thesies] Nursing. Iran. Tehran: Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University; 2004. [Persian].
10. Laschinger HK. A theoretical approach to studying work empowerment in nursing: a review of studies testing Kanter's theory of structural power in organizations. Nursing Administration Quarterly. 1996; 20(2): 25-41. [DOI:10.1097/00006216-199602020-00006]
11. Hicks-Moore SL. Clinical concept maps in nursing education: An effective way to link theory and practice. Nurse Education in Practice. 2005;5(6):348-52. [DOI:10.1016/j.nepr.2005.05.003]
12. Giddens J. Concept mapping as a group learning activity in graduate nursing education. The Journal of Nursing Education. 2006;45(1):45.
13. Harpaz A . Ehrenfeld M. Concept mapping: an educational strategy for advancing nursing education. Nursing Forum. 2004. 39 (2): 87-98. [DOI:10.1111/j.0029-6473.2004.00027.x]
14. Abdoli S, Rahzani K. [Clinical conceptual map: Effective instrument on the promotion of quality of nursing care]. First Annually Congress on Effective Strategy the Promotion of Quality of Nursing Care. Yazad: University of Medical Sciences; 2004. [Persian].
15. Novak JD, Ca-as AJ. The theory underlying concept maps and how to construct and use them. [internet].[Cited March 2013].Avaiable at: www.ihmcus[http://cmap.ihmc.us/publications/researchpapers/theorycmaps/theoryunderlyingconceptmaps.htm]. 2008.
16. Eghtedari , A. organization and management System and organizational behavior. 2001. Tehran: Molavi publication. [Persian].
17. Kurzen CR, Library R. Contemporary practical/vocational nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
18. Purcell L, Milner B. Management development in health care: Exploring the experiences of clinical nurse managers. Journal of European Industrial Training, 2005; 29(9): 751-763. [DOI:10.1108/03090590510629867]
19. Sullivan P . Management development , preparing nurse managers for the future : part 1 , program model. Journal of Nursing Administration. 1994; 24(6):32-38 [DOI:10.1097/00005110-199406000-00009]
20. Sayyed Javadi M. Leadership styles and organizational maturity in the Ardabil teaching hospitals of medical sciences university. Journal of Health Management. 2004;8(20):36-9. [Persian].
21. Avery GC, Ryan J. Applying situational leadership in Australia. Journal of Management Development. 2002;21(4):242-62. [DOI:10.1108/02621710210423784]
22. Kaveh J, Farahbakhsh M, Hekmatpour A, Ghiasy M. Relationship between leadership style of head nurses with continuing activities of nurses in specialized units of selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2009. Pejouhandeh 2011;16(3):112-6. [Persian].
23. Leveck ML, Jones CB The nursing practice environment, staff retention, and quality of care. Research in nursing & health. 1996; 19(4):331-43. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-240X(199608)19:4<331::AID-NUR7>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/(SICI)1098-240X(199608)19:43.0.CO;2-J]
24. Mahmoudirad Gh, Ahmadi F, Vanaki Z, Hajizadeh E. The effect of "Expectation based managerial competency acquisition in nursing model" on nursing staff empowerment and efficacy of leadership style, Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2010; 17(2): 127-135[Persian].
25. Ghamchili A. The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran. [Dissertation]. Iran. Tehran: Faculty of nursing. Baqiyatallah University of Medical Sciences; 2008.
26. Wolf M S. Changes in leadership styles as a function of a four day leadership training institute for nurse managers, A perspective on continuing education programs evaluation Journal of Continuing Education in Nursing.1996. 27(6): 245-252.
27. Mossadegh-rad AM. Participatory management role in hospital efficiency and effectiveness. Journal of Research in Medical Sciences. 2003;3:85. [Persian].
28. Mc Coll-Kennedy J R, Anderson R D. Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. The Leadership Quaterly. 2002. 13(5) : 545-554. [DOI:10.1016/S1048-9843(02)00143-1]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ojian P, Vanaki Z, Hajizadeh E, Parandeh A, Sharifnia H. Effect of management development program based on concept mapping for head nurses on their leadership style and its' effectiveness. مدیریت پرستاری. 2012; 1 (3) :65-74
URL: http://ijnv.ir/article-1-103-fa.html

اوجیان پرستو، ونکی زهره، حاجی‌زاده ابراهیم، پرنده اکرم، شریف نیا حمید. تأثیر اجرای برنامه بهسازی سرپرستاران براساس نقشه مفهومی بر سبک رهبری و اثربخشی آنان از دیدگاه خود و پرسنل پرستاری. فصلنامه مديريت پرستاري. 1391; 1 (3) :65-74

URL: http://ijnv.ir/article-1-103-fa.htmlدوره 1، شماره 3 - ( 9-1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3876