[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 2 - ( Fa 1391 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 9-19 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ویژگی‌های محیط کار بالینی از دیدگاه پرستاران
مهناز سنجری، فاطمه شیرازی، شیوا حیدری، غضنفر میرازبیگی، صدیقه سالمی
معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور
چکیده:   (18675 مشاهده)

مقدمه: محیط کار بالین یکی از اجزای تشکیل‌دهنده حرفه پرستاری است و بحث در مورد ارتقای این حرفه بدون توجه به محیط کار امکان پذیر نیست.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه پرستاران سراسر کشور در مورد محیط کار بالینی پرستاری و ویژگی‌های حاکم بر آن است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 88 بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های 20 استان کشور انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای که ویژگی‌های دموگرافیک و دیدگاه پرستاران در مورد محیط کار بالینی را مورد پرسش قرار می‌داد، جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا ارزیابی گردید و اعتبار آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0/81 به دست آمد. پرسشنامه به 1500 نفر از پرستاران ارسال شد و از این تعداد 1160 پرسشنامه برگردانده شد. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS14 و آمار توصیفی انجام شد.

یافته‌ها: در حیطه اصول مراقبت بالینی، بیش از نیمی از پرستاران به اهمیت ارتباط بین رشته‌ای (61 %)، تصمیم‌گیری مستقل (57%)، عمل بر اساس معیارهای اخلاقی و ارتباطات حرفه‌ای (60%) آگاهی داشتند. در توصیف محیط بالینی، اکثریت پرستاران (85%) در مورد مشکلات مراقبتی با همکاران خود مشورت می‌کردند و بیان داشتند که مراقبت آن‌ها با یافته‌های جدید هم‌خوانی دارد (80%). کمترین موضوعی که پرستاران به آن توجه داشتند، ارتباط و اهمیت دادن به دانشجویان بود (37%).

نتیجه‌گیری: پرداختن به مسئله ویژگی‌ها و چالش‌های محیط کار یکی از مسائل زیر بنایی در ارتقای مراقبت از بیماران است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران امر بهداشت قرار گیرد تا پرستاران با حداکثر توان و کارایی در عرصه‌های خدمت رسانی حضور یابند.

واژه‌های کلیدی: استانداردهای پرستاری، پرستاری حرفه‌ای، دیدگاه پرستاران، محیط کار بالینی
متن کامل [PDF 567 kb]   (1981 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۰/۹/۶ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴
فهرست منابع
1. Positive Practice Environments: Quality Workplace = Quality Patient Care.2007 . [Internet]. [Cited July 2007]. Available from Available: www.icn.ch/indkit2007.pdf.
2. Roman L. Nursing shortage: looking to the future. RN. 2008;71(3):34-6, 38-41.
3. Ellis JR. Quality of Care, Nurses' Work Schedules, and Fatigue: A White Paper, 2008, Seattle: Washington State Nurses. Internet]. [Cited 2008]. Available from. http://www.wsna.org/Topics/Fatigue/documents/Fatigue-White-Paper.pdf
4. Occupational Health and Safety for Nurses.2006.. [Internet]. [Cited 2006 ]. Available from http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/C08_Occupational_Health_Safety.pdf
5. Milisen K, Abraham I, Siebens K, Darras E. Work environment and workforce problems: A cross-sectional questionnaire survey of hospital nurses in Belgium. International Journal of Nursing Studies 2006:43(6):745-754. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2005.10.008]
6. Kramer M, Schmalenberg CE. Best quality patient care: a historical perspective on Magnet hospitals. Nursing Administration Quarterly. 2005; 29(3): 275-87 . [DOI:10.1097/00006216-200507000-00013]
7. Bogaert PV, Clarke S, Vermeyen K, Meulemans H, Van de Heyning P. Practice environments and their associations with nurse-reported outcomes in Belgian hospitals: Development and preliminary validation of a Dutch adaptation of the Revised Nursing Work Index. International Journal of Nursing Studies. 2009; 46 (1): 55–65. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.07.009]
8. Manion J. Managing the Multi-Generational Nursing Workforce: Managerial and Policy Implications. Geneva, Switzerland: International Centre for Human Resources in Nursing, 2009. . [Internet]. [Cited 2009]. Available from: http://www.hrhresourcecenter.org/node/2377 .
9. Hatcher BJ, Bleich MR, Connolly C, Davis K, Hewitt PO, Hill KS. Wisdom at work: The importance of the older and experienced nurse in the workplace. 2006 Robert Wood Johnson Foundation, Princeton, NJ.
10. Aiken LH, Sloane DM. Effects of organizational innovations in AIDS care on burnout among hospital Nurses. Work and Occupations. 1997;24(4):453–477. [DOI:10.1177/0730888497024004004]
11. Leiter MP, Laschinger HKS. Relationships of work and practice environment of professional burnout. Nursing Research. 2006; 55(2): 137–146. [DOI:10.1097/00006199-200603000-00009]
12. Mariano C. Holistic Nursing as a Specialty: Holistic Nursing-Scope and Standards of Practice. Nursing Clinics of North America; 42(2): 165-188. [DOI:10.1016/j.cnur.2007.03.008]
13. Lambert V, Glacken M. Clinical education facilitators: a literature review. Journal of Clinical Nursing. 2005; 14 (6) : 664-73 [DOI:10.1111/j.1365-2702.2005.01136.x]
14. Aiken L, Clarke S, Cheung R, Sloane D, Silber J. Educational levels of hospital nurses and surgical patient mortality. Journal of the American Medical Association. 2003; 290 (12): 1617–1623. [DOI:10.1001/jama.290.12.1617]
15. Gardulf A, Soderstrom IL, Orton ML, Eriksson LE, Arnetz B, Nordstrom G.Why do nurses at a university hospital want to quit heir jobs? Journal of Nursing Management. 2005;13 (4): 329–337. [DOI:10.1111/j.1365-2934.2005.00537.x]
16. FochsenG. Sjogren K, Josephson M, Lagerstrom M. Factors contributing to the decision to leave nursing care: a study among Swedish nursing personnel. Journal of Nursing Management. 2005; 13 (4): 338–344. [DOI:10.1111/j.1365-2934.2005.00546.x]
17. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM. Hospital staffing, organizational support and quality of care: crossnational findings. International Journal for Quality in Health Care. 2002;14 (1): 5–13. [DOI:10.1093/intqhc/14.1.5]
18. Friese C, Lake ET, Aiken LH, Silber J, Sochalski J. Hospital nurse practice environments and outcomes for surgical oncology patients. Health Services Research. 2008;43(4): 1145-1163. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2007.00825.x]
19. Tourangeau A, DoranD, McGillis Hall L, O'Brien Pallas L, Pringle D, Tu J, et al. Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients. Journal of Advanced Nursing. 2007;57 (1): 32–44. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.04084.x]
20. Kanter RM. Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books. 1993.
21. MokE, Au-Yeung B. Relationship between organizational climate and empowerment of nurses in Hong Kong. Journal of Nursing Management. 2002;10(3):129–137 . [DOI:10.1046/j.1365-2834.2002.00285.x]
22. Weaver E T. Enhancing multiple disciplinary teamwork. Nursing Outlook. 2008;56(3):108-114 . [DOI:10.1016/j.outlook.2008.03.013]
23. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski JA, Busse R, Clarke H, et al. Nurses' reports on hospital care in five countries. ealth Affairs. 2001;20 (3): 43–53. [DOI:10.1377/hlthaff.20.3.43]
24. Vanaki Z, Vagharseyyedin SA. Organizational commitment, work environment conditions, and life satisfaction among Iranian nurses. Nursing & Health Sciences, 2009;11(4):.404-409.
25. Chan SKD. Combining qualitative and quantitative methods in assessing hospital learning environments. International Journal of Nursing Studies. 2001;38(4):447–459 [DOI:10.1016/S0020-7489(00)00082-1]
26. Day G, Minichiello V, Madison J. Self-reported perceptions of Registered Nurses working in Australian hospitals. Journal of Nursing Management. 2007;.15(4):403–413
27. Kanai-Pak M, Aiken LH, Douglas M, Poghosyan LS. Poor work environments and nurse inexperience are associated with burnout, job dissatisfaction and quality deficits in Japanese hospitals. Journal of Clinical Nursing. 2008;.17(24): 3324–3329
28. Stuenkel D L, Nguyen SH, Cohen J. Nurses' Perceptions of Their Work Environment. Journal of Nursing Quality Assurance. 2008;22 (4) :. 337–342 . [DOI:10.1097/01.NCQ.0000290415.50263.e6]
29. Spreitzer GM. Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal.1995;38 (5):1442–1465.
30. Johnstone M, Costa C, Turale S. Registered and Enrolled Nurses' Experiences of Ethical Issues in Nursing Practice. Australian Journal of Advanced Nursing. 2004;22(1):24-30.
31. Khodayarian M, Vanaki Z, Vagharseyyedin SA. Nurses Experiences of Work Environment: A Qualitative Study. Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2008;16 (1): 46-54.
32. Heather K, Laschinger S, Almost J, Tuer-Hodes D. Workplace Empowerment and Magnet Hospital Characteristics. Journal of Nursing Admnistration. 2003;33(7/8):410-422. [DOI:10.1097/00005110-200307000-00011]
33. Dall TM, Chen YJ, Seifert RF, Maddox PJ . Hogan PF. The Economic Value of Professional Nursing. Medical Care. 2009;47(1): 97-104. [DOI:10.1097/MLR.0b013e3181844da8]
34. Needleman J, Buerhaus P, MattkeS, StewartM, Zelevinsky K. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. New England Journal of Medicine. 2002;346(22):1715–1722. [DOI:10.1056/NEJMsa012247]
35. hun-Heung L, French P. Education in the practicum: a study of the ward learning climate in Hong Kong. Journal of Advanced Nursing. 1997;26(3):455–462. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1997.t01-2-00999.x]
36. Hart G, Rotem A. The clinical learning environment: nurses' perceptions of professional development in clinical settings. Nurse Education Today. 1995;.15(1):3–10.
37. Hecker DE. Occupational employment projections to 2014. Monthly Labor Review. 2005;128, 70– 101.
38. Bowles C, Candela L. First job experiences of recent RN graduates. Journal of Nursing Administration.2005;35(3):130–137. [DOI:10.1097/00005110-200503000-00006]
39. Goodin HJ. The nursing shortage in the United States of America: an integrative review of the literature. Journal of Advanced Nursing.2003;43(4):335–343. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02722_1.x]
40. Kotzer AM , Arellana K. Defining an evidence-based work environment for nursing in the USA. Journal of Clinical Nursing. 2008;17(2): 1652–1659 . [DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.02148.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sanjar M, Shirazi F, Heidarii S, Mirzabeigi G, Salemi S. Assessing nurses’ attitudes toward clinical environment. مدیریت پرستاری. 2012; 1 (2) :9-19
URL: http://ijnv.ir/article-1-41-fa.html

سنجری مهناز، شیرازی فاطمه، حیدری شیوا، میرازبیگی غضنفر، سالمی صدیقه. بررسی ویژگی‌های محیط کار بالینی از دیدگاه پرستاران . فصلنامه مديريت پرستاري. 1391; 1 (2) :9-19

URL: http://ijnv.ir/article-1-41-fa.htmlدوره 1، شماره 2 - ( Fa 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3937