[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 3 - ( 9-1391 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 28-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری
مسلم حسام، حمید آسایش، قنبر روحی، علیرضا شریعتی، حسین نصیری
دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم
چکیده:   (18289 مشاهده)

مقدمه: واژه ترک حرفه و کیفیت زندگی کاری وابسته به ویژگی‌های هر جامعه است. لذا، بررسی تغییرات کیفیت زندگی کاری پرستاران  با پیامدهای متعدد آن مانند افزیش رضایت‌مندی و تعهد کاری و حتی توان پیشگویی کنندگی آن برای ماندگاری پرستاران  در جامعه ما ضروری است.

هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1390 با 167 پرستار انجام شد که از مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان به طور تصادفی انتخاب شدند. نسخه فارسی پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک حرفه پرستاری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شدند. پایایی مقیاس کیفیت زندگی به روش آلفای کرونباخ 0/71 و مقیاس تمایل به ترک حرفه پرستاری با روش آزمون-آزمون مجدد 0/67 بود. داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS16 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 3/61% از پرستاران در مقیاس کیفیت زندگی کاری نمره بیشتر از میانگین (9/21±47/7) کسب کرده بودند.

12/7% از پرستاران از نظر کیفیت زندگی بسیار نامطلوب و 28/2% در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. 42/5% از پرستاران کیفیت زندگی خود را در سطح مطلوب و

16/9% در وضعیت بسیار مطلوب گزارش کرده بودند. کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک حرفه پرستاری ارتباط معنادار و معکوس داشت (r=0.362  P=0.000)

از پرستاران هیچ تمایلی به ترک حرفه خود نداشتند و ما بقی درجاتی از تمایلی به ترک را گزارش نمودند. تمایل به ترک در 4/21% از شدت بالایی برخوردار بود. سابقه کار پرستاری با تمایل به ترک حرفه ارتباط مستقیم و معنادار داشت (r=0.242  P=0.003)

نتیجه‌گیری: بهبود کیفیت زندگی کاری می‌تواند میزان تمایل ترک حرفه پرستاری را کاهش دهد اما بدلیل عدم فرصت‌های اشتغال در جامعه ما کیفیت زندگی کاری پیشگویی کننده  مناسبی برای ماندگاری در پرستاری نیست. 

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، حرفه پرستاری، تمایل به ترک حرفه پرستاری
متن کامل [PDF 639 kb]   (3453 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۱/۵/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴
فهرست منابع
1. World Health Organization.New Global Alliance Seeks to Address Worldwide Shortage of Doctors, Nurses and Other Health Workers. [Internet]. [Cited May 2006]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/ news/releases/2006/pr26/en/index.html.
2. U.S. Department of Health and Human Services. Projected Supply, Demand, and Shortages of Registered Nurses: 2000-2020. [Internet]. [Cited July 2002]. Available from:http://www.ahcancal.org/research_data/staffing/Documents/Registered_Nurse_Supply_Demand.pdf
3. Fang ZZ.Potential of China in global nurse migration.Health Service Research. 2007; 42(3 Pt 2): 1419-1428. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2007.00717.x]
4. Siela D, Twibell KR, Keller V.The shortage of nurses and nursing faculty: what critical care nurses can do? AACN Advanced Critical Care. 2008; 19(1):66-77. [DOI:10.1097/01.AACN.0000310753.39029.b9]
5. Hasselhorn HM, Tackenberg P, Peter R, Next-Study Group.Effort-reward imbalance among nurses in stable countries and in countries in transition.International Journal of Occupational and Environmental Health. 2004; 10(4):401–8. [DOI:10.1179/oeh.2004.10.4.401]
6. Hasselhorn HM, Conway PM, Widerszal-Bazyl M, Simon M, Tackenberg P, Schmidt S, et al. Contribution of job strain to nurses' consideration of leaving the profession – results from the longitudinal European nurses' early exit study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2008; Suppl(6):75–82.
7. Van Vegchel N, De Jonge J, Meijer T, Hamers JP. Different effort constructs and effort reward imbalance: effects on employee well-being in ancillary health care workers. Journal of Advanced Nursing. 2001; 34(1):128–36. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.3411726.x]
8. Rugulies R, Braff J, Frank JW, Aust B, Gillen M, Yen IH, et al. The psychosocial work environment and musculoskeletal disorders: design of a comprehensive interviewer administered questionnaire. American Journal of Industrial Medicine. 2004; 45 (5):428–39. [DOI:10.1002/ajim.20009]
9. AbuAlRub RF, Omari FH, Al-Zaru IM.Support, satisfaction and retention among Jordanian nurses in private and public hospitals.International Nursing Review. 2009; 56 (3): 326–332. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2009.00718.x]
10. Vanaki Z, Vagharseyyedin SA. Organizational commitment, work environment conditions, and life satisfaction among Iranian nurses. Nursing and Health Sciences.2009, 11(4): 404–409. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2009.00473.x]
11. Khodayarian M, Vanaki Z. Navipour H, Vaezi AA. The effects of clinical competency-based advancement program on the CCU nurses quality of work life. Daneshvar Medicine. 2008. 15(75):15-26. [Persian]
12. Ansari AH. Quality of work life: a comparative study of teachers. Indian Psychological Review. 1997; 49(Special Issue):2–4.
13. Lee DJ, Singhapakdi A, Sirgy MJ. Further validation of a need-based quality-of work-life (QWL) measure: Evidence from marketing practitioners. Applied Research Quality Life. 2012. 2(4):273–287. [DOI:10.1007/s11482-008-9042-x]
14. Dahl S, Nesheim T, Olsen KM. Quality of work – concept and measurement. Working Papers on the Reconciliation of work and welfare in Europe. [Internet] [Cited May 2009]. Available from: http://www.socialpolicy.ed.uk/recwowepudiac/working papers/.
15. Sirgy MJ, Efraty D, Siegel P, Lee, DJ. A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theory. Social Indicators Research. 2001. 55(3): 241–302. [DOI:10.1023/A:1010986923468]
16. Hsu MY, Kernohan G. Dimensions of hospital nurses' quality of working life. Journal of Advanced Nursing. 2009 54(1), 120–131. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03788.x]
17. Khani A, Jaafarpour M, Dyrekvandmogadam A. Quality of nursing work life. Journal of Clinical and Diagnostic Research.2008; 2(6):1169-1174.
18. Newman K, Maylor U, Chansarkar B. The nurse satisfaction, service quality and nurse retention chain: Implications for management of recruitment and retention. Journal of Management in Medicine. 2002; 16(4-5): 271-291. [DOI:10.1108/02689230210445095]
19. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski J, Silber JH. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. Journal of the American Medical Association. 2002; 288(16):1987-1994. [DOI:10.1001/jama.288.16.1987]
20. Li J, Fu H, Hua H, Li S, Wu Y, Kristensen T. Psychosocial work environment and intention to leave the nursing profession: results from the longitudinal Chinese NEXT study. Scandinavian Journal of Public Health. 2010; 38(Suppl 3): 69–80. [DOI:10.1177/1403494809354361]
21. Stone PW, Mooney-Kane C, Larson EL, Pastor DK, Zwanziger J, Dick AW. Nurse working conditions, organizational climate, and intent to leave in ICUs: an instrumental variable approach. Health Services Research. 2007; 43(3): 1085-1104. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2006.00651.x]
22. De Milt DG, Fitzpatrick JJ, McNulty SR. Nurse practitioners' job satisfaction and intent to leave current positions, the nursing profession, and the nurse practitioner role as a direct care provider. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 2011; 23(1):42-50. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2010.00570.x]
23. Alam MM, Fakir Mohammad J.Level of job satisfaction and Intent to leave among Malaysian nurses.Business Intelligence Journal. 2010; 3(1): 123-136.
24. Camerino D, Conway PM, Van der Heijden, BIJM, Estryn-Behar E, Consonni D, Gould D, et al. Low-perceived work ability, ageing and intention to leave nursing: A comparison among 10 European countries. Journal of Advanced Nursing. 2006; 56(6):542-552. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.04046.x]
25. Larrabee JH, Janney MA, Ostrow CL, Withrow ML, Hobbs GR Jr, Burant C.Predicting registered nurse job satisfaction and intent to leave.Journal of Nursing Administration. 2003; 33(5):271-83. [DOI:10.1097/00005110-200305000-00003]
26. Cai C, Zhou Z. Structural empowerment, job satisfaction, and turnover intention of Chinese clinical nurses.Nursing HealthSciences. 2009; 11 (4):397–403. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2009.00470.x]
27. Chen HC, Chu CI, Wang YH , Lin LC. Turnover factors revisited: a longitudinal study of Taiwan-based staff nurses. International Journal of Nursing Studies.2008; 45 (2):277–285. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.08.010]
28. Hart SE. Hospital ethical climates and registered nurses turnover intentions.Journal of Nursing Scholarship. 2005; 37 (2):173–177. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2005.00030.x]
29. Estryn-Béhar M, Van der Heijden BI, Ogińska H, Camerino D, Le Nézet O, Conway PM, et. al,. The impact of social work environment, teamwork characteristics, burnout, and personal factors upon intent to leave among European nurses.Medical Care. 2007; 45 (10):939–950. [DOI:10.1097/MLR.0b013e31806728d8]
30. El-Jardali F, Dimassi H, Dumit N, Jamal D, Mouro G. A national cross-sectional study on nurses' intent to leave and job satisfaction in Lebanon: implications for policy and practice. BMC Nursing.2009; 12;8:3.
31. Liou SR, Cheng CY.Organisational climate, organizational commitment and intention to leave amongst hospital nurses in Taiwan. Journal of Clinical Nursing.2010; 19 (11–12): 1635–1644. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2009.03080.x]
32. Ma JC, Lee PH, Yang YC,Chang WY. Predicting factors related to nurses intention to leave, job satisfaction, and perception of quality of care in acute care hospitals. Nursing Economic. 2009; 27 (3): 178–184.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hesam M, Asayesh H, Roohi G, Shariati A, Nasiry H. Assessing the relationship between nurses' quality of work life and their intention to leave the nursing profession. مدیریت پرستاری. 2012; 1 (3) :28-36
URL: http://ijnv.ir/article-1-94-fa.html

حسام مسلم، آسایش حمید، روحی قنبر، شریعتی علیرضا، نصیری حسین. بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری. فصلنامه مديريت پرستاري. 1391; 1 (3) :28-36

URL: http://ijnv.ir/article-1-94-fa.htmlدوره 1، شماره 3 - ( 9-1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3977