[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 31-40 برگشت به فهرست نسخه ها
اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری، طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و رضایت‌شغلی پرستاران
سید حمید سید باقری، دکتر هادی خوشاب#، آقای مصطفی مهدیزاده، آقای مجتبی یعقوبی پور، خانم محیا خوشاب
#دانشجوی دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)، بم، ایران
چکیده:   (1350 مشاهده)
مقدمه: قوانین پرداخت مبتنی بر عملکرد و ارتقاء بهره‌وری در اثربخشی اقدامات بهداشتی، رضایت‌شغلی و کیفیت زندگی پرستاران مهم است. اما تأثیر برنامه‌های اجرایی آنها همیشه با چالش روبروست.
هدف: بررسی اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری و طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و رضایت‌شغلی پرستاران است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی در دو مرحله به فاصله (4) سال (1391 و 1395) رضایت‌شغلی (500) پرستارسنجیده شد که از (17) مرکز درمانی دانشگاهی استان سیستان بلوچستان و (14) مرکز درمانی دانشگاهی استان کرمان، با روش نمونه‌گیری به صورت سهمیه‌ای انتخاب شده بودند. ابزار رضایت‌شغلی هرزبرگ، قبل و بعد از اجرای قوانین ارتقاء بهره‌وری و پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان اندازه‌گیری شد و تأثیر این قوانین بر رضایت‌شغلی پرستاران ارزیابی گردید. پایایی این ابزار نیز به‌روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (0/89). داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آنووا و تی مستقل توسط نرم‌افزار SPSS17 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بررسی یافته‌ها نشان داد میزان رضایت‌شغلی پرستاران قبل (0/4±2/85) و بعد (0/7±2/99) از انجام قوانین مذکور تفاوت معنی‌داری نداشت. البته در ابعاد حقوق و مزایا و قدردانی و شناخت به صورت معنی‌داری افزایش و در بعد مدیریت و نظارت، رضایت‌مندی به صورت معنی‌داری کاهش یافته بود (0/05>P).
نتیجه‌‌گیری: پیشنهاد می‌شود اجرای همزمان این قوانین با تغییر برنامه‌ریزی عملیاتی با مشارکت پرسنل با توجه به کسب بهره‌وری در منابع انسانی تجدیدنظر شود.  
 
واژه‌های کلیدی: رضایت‌شغلی پرستاران، جنوب شرق ایران، قانون ارتقاء بهره‌وری، طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
متن کامل [PDF 268 kb]   (1115 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۰
فهرست منابع
1. Mousavi S, Movahedirad S. The study of job satisfaction among nurses in Tehran military hospitals in 2014. Journal of Nurse and Physician Within War. 2015;2(1):183-8. [Persian]
2. Seiedin W, Porteghali P, Farrokhfal K. Job satisfaction in nurses working at governmental hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences. Modern Care Journal. 2005;2(3):16-21. [Persian]
3. Jahani F, Farazi A, Rafiei M, Jadidi R, Anbari Z. Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009. Arak Medical University Journal. 2010;13(1):32-9. [Persian]
4. Lavasani M, Keyvanzade M, Arjmand N. Spirituality, job stress, organizational commitment, and job satisfaction among nurses in Tehran. Journal of Contemporary Psychology. 2008;3(2):61-73. [Persian]
5. Mesdaghe Neya A. Evaluate the quality of health services. 4, editor. Tehran: Tehran; 2011.
6. Schiestel C. Job satisfaction among Arizona adult nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 2007;19(1):30-4. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2006.00187.x]
7. Raeissi P, Alikhani M, Mobini zadeh M. Fee for performance-based pay inThehran Hashemi Nejad hospital. Health System Research. 2010;2(2(.[Persian]
8. Habashizadeh A. The effect of improving the professional competence of nurse managers based on performance on productivity Nursing. Medical Daneshvar. 2014;64(18). [Persian]
9. Lamee A. Quality Management principles, application and lessons from an experience. 3, editor. Tehran: Modern Medicine; 2009.
10. Mostafa MM. An empirical study of patients' expectations and satisfactions in Egyptian hospitals. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2005;18(7):516-32[Persian]. [DOI:10.1108/09526860510627201]
11. Salimi G. The intercalation of employees for competitiveness in the global environment. the International Conference on Human Resource Development; Tehran2012.
12. Kazemi A, Fors UG, Tofighi S, Tessma MK, Ellenius J. Physician order entry or nurse order entry? Comparison of two implementation strategies for a computerized order entry system aimed at reducing dosing medication errors. Journal of Medical Internet Research. 2010;12(1):e5. [Persian] [DOI:10.2196/jmir.1284]
13. Nasiripour Aa, Nayeri SM. Effect «rule of productivity promotion» in health system on nursing staff cost: a case study, Qurterly Journal of Nursing Managment. 2013;2(4):70-7. [Persian]
14. Golchin M, Rostami M. Tuberculin test in nursing and human-sciences students. Journal of Research in Medical Sciences. 2005;10(3):172-6. [Persian]
15. Khoshab H, Seyed bagheri S, piri A, Mahdizadeh M, Khoshab M, Sayadi A. Evaluating the role of law enforcement of productivity improvement and performance based pay plan in patients' satisfaction in Kerman and Sistan and Balouchestan (South East of Iran) State Hospitals in 2016. Journal of Rafsanjan Universty of Medical Sciences. 2017;16(6):529-40. [Persian]
16. Farias RdS, Ramanzini Junior H. Reviewing horizontalization: the challenge of analysis in Brazilian foreign policy. Revista Brasileira de Política Internacional. 2015;58(2):5-22. [Persian] [DOI:10.1590/0034-7329201500201]
17. Salam Zadeh Y, Mansoori H, Farid D. Study of the relation between quality of work life and productivity of human resources in health care institutes-a case study among nurses in Shahid Sadughi Hospital in Yazd. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2008;6(2):60-70. [Persian]
18. Navidian A, Saber S, Kianian T. Correlation of job satisfaction and productivity of nurses working in hospitals in Kerman University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2015;4(1):1-8. [Persian]
19. Sadeghi G, Adham D, Panahi M, Khalili Z, Naseri M, Abbasgholizadeh N, et al. Survey of improving productivity of clinical staffs' law enforcement in hospitals affiliated to Ardabil University of Medical Sciences. Journal of Health. 2017;8(2):151-9. [Persian]
20. Nasiripour Aa, Nayeri SM. Effect rule of productivity promotion in health system on nursing staff cost: a case study. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014;2(4):63-70. [Persian]
21. Jannati A, Kabiri N, Asghari Jafarabadi M, Pourasghari B, Bayaz B. Surveying imapct of performance based payment on efficiency of clinical laboratory of teaching hospital of Imam Reza in Tabriz. Journal of Hospital. 2015;14(1):51-62. [Persian]
22. Abbaschian R, Avazeh A, Rabi SiahkaliS S. Job satisfaction and its related factors among nurses in the public hospitals of Zanjan University of Medical Sciences, 2010. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2011;1(1):17-24. [Persian]
23. MohammadRize S, Kordi M, Shakeri M. The relationship between job stress and job satisfaction of midwives working in hospitals and public health centers in Mashhad. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility. 2012;15(31):20-8. [Persian]
24. Forouzanfar MM, Alitaleshi H, Hashemi B, Baratloo A, Motamedi M, Majidi A, et al. Emergency nurses 'job satisfaction and its determinants. Advances in Nursing & Midwifery. 2013;23(80(.[Persian]
25. Mirzabeygi G, Salemi S, Sanjari M. Iranian nurses' job satisfaction. Hayat Journal 2009;15(1):49-59. [Persian]
26. Monjamed Z, Ghorbani T, Mostofyan F, OveysiPor R. Job satisfaction nursing care in health and education centers across the country. Hayat. 2005;10(4):39-48. [Persian]
27. Aghamolaei T, Tavafian SS, Hasani L, Moeini B. Nurses' perception of nurse-physician communication: A questionnaire-based study in Iran. International Journal of Hospital Research. 2012;1(2):77-84. [Persian]
28. Rostami H, Rahmani A, Ghahramanian A. The viewpoint of nurses about professional relationship between Nurses and Physicians. Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery. 2010;7(1):63-72. [Persian]
29. Mohammadi I, Mozafari M, Jamshid Beigi E. Barriers to effective nurse-patient communication from perspective of nurses employed in educational hospitals of Ilam. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences. 2014;2(3):20-7. [Persian]
30. Safari M, .Eskandari F. Nurses' attitude toward professional security in physical , social and psychological dimension. Modern Care Journal (Scientific Quarterly of Birjand Nursing & Midwifery Faculty). 2005;2(1):55-7. [Persian]
31. Safari S, Mohammadi-Bolbanabad H, Kazemi M. Evaluation Mental Work Load in Nursing Critical Care Unit with National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). Health System Research. 2013;9(6):613-9. [Persian]
32. Rafiee N, Hajimaghsoudi M, Bahrami Ma GN, Mazrooei M. Evaluation nurses' mental work load in Emergency Department: Case Study. Quarterly Journal Of Nersing Management. 2015;3(4):20-7. [Persian]
33. Mahmoudi H, Ebrahimian A, Solymani M, Ebadi A, Hafezi S, Fayzi F, et al. The study of job motivation factors in critical care nurses. Journal of Behavioral Sciences. 2007;1(2):171-8. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seyedbagheri S H, Khoshab# H, Mahdizadeh M, Yaghobipoor M, Khoshab M. Implementation of enforcement productivity law and performance-based payment and nurses' job satisfaction . مدیریت پرستاری. 2017; 6 (2) :31-40
URL: http://ijnv.ir/article-1-513-fa.html

سید باقری سید حمید، خوشاب# هادی، مهدیزاده مصطفی، یعقوبی پور مجتبی، خوشاب محیا. اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری، طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و رضایت‌شغلی پرستاران . فصلنامه مديريت پرستاري. 1396; 6 (2) :31-40

URL: http://ijnv.ir/article-1-513-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3877