[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
سازمان نظام پرستاری::
تماس با ما::
::
سازمان نظام پرستاری

سازمان نظام پرستاری

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
مجله پژوهشی پرستاری ایران

مجله پژوهشی پرستاری ایران

..
Scientifc Information Database
AWT IMAGE
..
فرم ها
..
سامانه نشریات پرستاری کشور

AWT IMAGE

..
:: دوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 و 4 صفحات 18-9 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود کیفیت زندگی پرستاران
زیبا برقی ایرانی#* ، محمد جواد بگیان کوله مرز، نادیا هزاری
#استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران، گروه روانشناسی عمومی، تهران، ایران ، kimia2010@gmail.com
چکیده:   (6244 مشاهده)
مقدمه: شغل پرستاری به دلیل ماهیت حرفه‌ای خود، طاقت‌فرسا و دارای استرس و چالش‌های فراوان است، طوری‌که کیفیت زندگی پرستاران را تحت تأثیر قرار می‌هد. لذا؛ حفظ و ارتقاء تاب‌آوری وکیفیت زندگی آنها توسط مدیران پرستاری مهم است.
هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود کیفیت زندگی پرستاران انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک طرح شبه‌آزمایشی از نوع گروه‌های نابرابر که به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل انجام شد. در این مطالعه از بین پرستاران یکی از بیمارستان‌های تهران که داوطلب شرکت در این پژوهش بودند، مطابق با معیارهای ورود 32 نفر انتخاب شدند و بطور تصادفی به دو گروه 15 و 17 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از هر دو گروه قبل از شروع مداخله پیش‌آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش طی 10 جلسه، آموزش هفتگی دو ساعته تاب‌آوری قرار گرفته و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. کیفیت زندگی هر دو گروه قبل از انجام مداخله، پس از آن و 4 هفته پس از اتمام مداخله، توسط پرسشنامه‌های کیفیت زندگیWHO مورد سنجش قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و شاخص‌های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت میزان نمرات پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پس‌آزمون- پیگیری کیفیت زندگی بین گروه‌های مورد پژوهش معنادار بود، یعنی آموزش تاب‌آوری بر بهبود کیفیت زندگی پرستاران مؤثر است (0/05≥P). این نتایج در مرحله پی‌گیری (4 هفته بعد) نیز به همین صورت حفظ شد.
نتیجه‌‌گیری: مدیران پرستاری می‌توانند برای ارتقای سطح کیفیت زندگی پرستاران می‌توان از الگوی آموزش تاب‌آوری استفاده نمایند. برنامه آموزش تاب‌آوری این مطالعه می‌تواند برای سوپروایزران آموزشی یک راهنمای عملکردی باشد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش تاب‌آوری، تاب‌آوری، پرستاران، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 290 kb]   (5099 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/11/24 | پذیرش: 1396/4/13 | انتشار: 1396/5/22
فهرست منابع
1. Joslin LE, Davis CR, Dolan P, Clark EM. Quality of life and neck pain in nurses. International Journal of Occupational Medicine and Environmental 2014; 27 (2): 236-42.
2. Arsalani N, Fallahi-Khoshknab M, Josephson M, Lagerstrom M. Musculoskeletal disorders and working conditions among Iranian nursing personnel. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2014; 20 (4):671-80. [DOI:10.1080/10803548.2014.11077073]
3. Bernal D, Campos-Serna J, Tobias A, Vargas-Prada S, Benavides FG, Serra C. Work-related psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders in hospital nurses and nursing aides: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Studies 2015; 52 (2): 635-48. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2014.11.003]
4. Aghakhani N, Soheili A, Ataei L, Pouriran M. Correlation between night shift and lowback pain in nurses who work in educational hospitals in Tabriz, Iran. Journal of Urmia Nursing and Midwifery 2014; 12 (7): 521-15.
5. Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakim A. The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015; 4(1):39-49.
6. De Vienne CM, Creveuil C, Dreyfus M. Does young maternal age increase the risk of adverse obstetric, fetal and neonatal outcomes: a cohort study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive. 2009; 147 (2): 151-6. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2009.08.006]
7. Estrella-Castillo DF, Gomez-de-Regil L. Quality of life in Mexican patients with primary neurological or musculoskeletal disabilities. Disability and Health Journal. 2016; 9 (1): 127-33. [DOI:10.1016/j.dhjo.2015.05.003]
8. Zhang H, Wisniewski SR. Bauer MS. Comparison of perceived quality of life across clinical states in bipolar disorder: Data from first 2006 Systematic Treatment Enhancement Program For bipolar Disorder (STEP-BD) participants. Comprehensive Psychiatry - Journal. 2006; 47(3): 161-8. [DOI:10.1016/j.comppsych.2005.08.001]
9. WHO QoL Group. Measuring Quality of Life: the development of the World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQoL). Geneva; World Health Organization. 2007; 35(6): 401-411.
10. Buckner, J. C., Mezzacappa, E., & Beardslee, WR. Characteristics of resilient youths living in poverty: The role of self-regulatory processes. Development & Psychopathology, 2013; 15 (1), 139-162. [DOI:10.1017/S0954579403000087]
11. Carver, C., Scheier, M., & Segerstrom, S. Optimism. Clinical psychology review, 2010; 30, 879–889. [DOI:10.1016/j.cpr.2010.01.006]
12. Kliewer, W., & Murrelle, L. Risk and protective factors for adolescent substance use: findings from a study in selected Central American countries. Journal of Adolescent Health, 2012; 40 (5): 448-455. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2006.11.148]
13. Phili W, Karen-Leigh E. Caring as a resillient practice in mental health nursing. International Journal of Mental Health Nursing. 2007; 16 (2): 132-5. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2007.00456.x]
14. Luthans F, Youssef C, Avolio BJ. Psychological Capital: investment and developing positive organizational behavior in D. L. Nelson and C. L. Cooper. (Eds.) 2007; 9-24. [DOI:10.4135/9781446212752.n2]
15. Mannix, A. & Margaret, F. Optimism, resilience and leadership-3 qualities to help move you toward greatness.http:// enzinear ticles.com. 2011.
16. Letzring TD, Block J, Funder DC. Ego-control and ego – resiliency: generalization of self – report scales based on personality descriptions form acqu-aintances, clinicians, and the self. Journal of Resarch in Personality. 2005; 29: 395-422. [DOI:10.1016/j.jrp.2004.06.003]
17. Friborg O, Hjedal O, Rosenvinge OH, Martinussen M, Aslaksen M, Flaten MA. Resilience as a moderator of pain and stress. Journal of Psychosomatic Reserch.2006; 61: 213-219. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2005.12.007]
18. Samani S, Jokar B, Sahragard N. (2007). Resiliencey, mental health and satisfatory of life. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.2007; 3(13): 290-295. (Persian)
19. Mehafarid, M., Khakpour, M., Jajarmi, M., Alizadeh Mousavi, A. Effectiveness of positive thinking training on hardiness & resilience and Job burnout in women nurses. Journal of Nursing Education 2015, 4 (11): 72-83. [Persian].
20. Chen M, Huang Y, Sun C, Lee C, Hsiao S, Chou Y, Han T, Yang T. "Factors influencing the quality of life of nurse anesthetists and the correlations among work stress, job satisfaction, and quality of life: a case study of three medical centers in southern Taiwan", World Journal of Medicin and Medical Science. 2014; 2 (2): 1 – 17.
21. Mealer M, Conrad D, Evans J, Jooste K, Solyntjes J, Barbara Rothbaum and Moss M, Feasibility and acceptability of a resilience training program for intensive, care unit nurses ". American Journal of Critical Care, 2014; 23, 6: 97-105. [DOI:10.4037/ajcc2014747]
22. Latifzadeh, SH., & zarea, K. Occupational stress and its related factors in nurses working in intensive care units of educational hospitals in Ahwaz, Iran. Journal of Novel Applied Sciences, 2015; 4 (4): 483-487.
23. Thomas L J, Revell S. H. Resilience in nursing students, Nurse Education Today. 2016; (l36) 457–462. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.10.016]
24. Mogharab, M., Riyasi, H.R., Hedayati, H., Mogharab, M. Work life quality of nurses working in educational hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences, 2012. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2013; 10 (1):84-90. [Persian].
25. Watts, R. E & Garza, Y, "Using Children's drawings to facilitate the acting "as if" technique," The journal of Individual Psychology, 2008; 64(1): 113-118.
26. Argil M. Psychology of happiness. [Goharaki Anaraki M, Trans.] Isfahan: Jahad Publication, 2004 [Persian]
27. Esfandiary, Z., & Amiri Majd, M. Releationship between personality characteristics and coping strategies with job stress in nurses. Journal of Nursing Management, 2013; 1(4): 36-44. [Persian]
28. Kobasa, S. C., & Puccetti, M. C. Personality and social resources in stress resistance. Journal of Personality and Social Psychology, 1983; 45 (15): 839-850. [DOI:10.1037/0022-3514.45.4.839]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Barghi Irani# Z. The Effectiveness of resilience training program on improving nursesʼ quality of life. مدیریت پرستاری 2017; 5 (3 and 4) :9-18
URL: http://ijnv.ir/article-1-469-fa.html

برقی ایرانی# زیبا، بگیان کوله مرز محمد جواد، هزاری نادیا. اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود کیفیت زندگی پرستاران . فصلنامه مديريت پرستاري. 1395; 5 (3 و 4) :9-18

URL: http://ijnv.ir/article-1-469-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4642